Certifikace C-o-C (FSC)


Společnost De-Metal a.s. podporuje hospodárné šetření v lesích a naše dřevo, to které probíhá kontrolou v celém zpracovatelském řetězci, může být opatřeno certifikací  C-o-C.

Společnost De-Metal a.s. je držitelem  FSC certifikátu od roku 2010 a rovněž náš slovenský výrobní závod v Beňuši je samostatným držitelem certifikátu FSC.


FSC