Pro slévárny a ocelárny

Hutní materiály a feroslitiny

Zákazníky této divize jsou především průmyslové podniky zabývající se hutnictvím kovů a to hlavně slévárny nebo ocelárny.

Feroslitinářská divize se specializuje na obchodní a distribuční činnost s hutními materiály, feroslitinami, kovy, očkovadly a přísadami.

uvod_1 uvod_2 uvod_3

Ve snaze vyhovět požadavkům zákazníků došlo v průběhu let k vybudování silné základny a dobrého zázemí pro navázání odběratelsko-dodavatelských vztahů mezi celou řadou tuzemských i zahraničních partnerů. Podařilo se nám najít rovnováhu mezi výrobci feroslitin a odběrateli. Pravidelnými odběry máme dlouhodobě nakontrahovány dodávky základních i speciálních feroslitin, což zaručuje jistotu materiálového zásobení našich odběratelů i v době změněné dostupnosti materiálů na mezinárodních trzích.

Některé materiály jsou vyráběny přímo ve specifickém složení na zakázku podle přání odběratele, tak aby chemické složení bylo 100% garantováno a odpovídalo moderním požadavkům na tavby.

V současné době jsme schopni nabídnout úplnou řadu materiálů přímo na distribučních a konsignačních skladech, zajistit prostředky ke skladování, balení a distribuci, případně i financování materiálu.

Od roku 2002 je ve společnosti úspěšně zaveden systém managementu jakosti dle normy ISO 9001:2008, který deklaruje vysokou kvalitu poskytovaných služeb.