O nás

 

Akciová společnost De-Metal a.s. vznikla právní transformací ze společnosti De-Metal, s.r.o., která byla založena v roce 1998 Ing. Pavlem Nezvalem (jednatelem společnosti).

Zápis o registraci společnosti De-Metal a.s. je veden u Krajského obchodního soudu v Ostravě. Ke změně na akciovou společnost došlo v roce 2010.

Samotný název společnosti De-Metal v sobě zahrnuje obě hlavní aktivity společnosti a to dřevo, kovy, feroslitiny a hutní materiály.

Sídlo společnosti se nachází v Uničově na Moravě.

Předmět činnosti :

–   Zásobování hutními materiály

–   Zpracování dřeva a truhlářská výroba

–   Nákup a prodej

drevo feroslitiny


Seznam pracovišť:

–   Uničov – truhlářský provoz

–   Uničov – provozovna feroslitin

–   Dětřichov n. Bystřicí – pilařský provoz

–   Beňuš (SK) – pilařský provoz


Jednotlivé provozy jsou certifikovány podle ISO 9001:2008 a FSC /Forestry Stewardship Council/.